Folketinget
Asbjørn Lønvigs kunst portal

in English
Præsentation af 6 motiver inspireret af Christiansborg Slot
(klik på motiverne og se en forstørrelse)

Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig

Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig

Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig

...kan udbygges med andre motiver inspireret af Folkestyret, dettes institutioner osv.

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi:
Christiansborg Slot er hjemsted for Danmarks Folketing, men har tidligere været kongens slot. Det ligger på Slotsholmen i det centrale København. Det er bygget på ruinerne af Absalons Borg fra 1160'erne og det senere Københavns Slot, og ruiner deraf kan ses i kælderen under det nuværende slots nordlige indgang.

I 1736 byggede Christian 6. det første Christiansborg: et firefløjet rokoko palads med ridebane, hofteater - der står der endnu - og slotskirke samme sted som den nuværende. Det var ekstremt dyrt. Opførelsen kostede lige så meget som 2/3 af et års indtægt for hele riget, eller som værdien af al ejendom på Sjælland. I knap 50 år udfoldede der sig et storslået hofliv på slottet. Men i 1794 udbrød der brand i hovedfløjen, og slottet med slotskirken udbrændte.

Det andet Christiansborg blev tegnet af C.F. Hansen og opført i 1806-28. En stor del af ydermurene overlevede branden og blev genbrugt i det nye slot, men det hele blev ved et arktitektonisk kunstgreb ændret til at passe i tidens stil, klassicismen.

Det var omkring dette slot, at begivenhederne ved landets overgang fra enevælde til folkestyre udspillede sig. I marts 1848 samledes et folketog foran Christiansborg, der resulterede i, at Danmark fik sin første demokratiske grundlov. Kongen afstod siden nogle af sine gemakker til Rigsdagen, som begyndte sin virksomhed i januar 1850 i den samme fløj af Christiansborg som den, hvor Folketingssalen i dag ligger. Det andet Christiansborg brændte i oktober 1884.

Tiderne var nu meget anderledes end ved den sidste genopførelse i 1806. Der var indført demokrati og talrige partier og interessegrupper havde holdninger til, hvordan det næste Christiansborg skulle se ud. Blandt andet af den grund skulle det tage omkring 20 år, før genopførelsen kom igang. Den vedtagne forslag var tegnet af Thorvald Jørgensen.

Det blev besluttet, at slottet skulle indeholde de samme funktioner som før branden: Rigsdagen, Højesteret og kongeboligen. Dette, til trods for at kongen havde boet på Amalienborg lige siden branden i 1794 og således aldrig var flyttet tilbage til det andet Christiansborg. Heller ikke det tredje Christiansborg kunne trække kongen tilbage.

Man begyndte opførelsen af det tredje Christiansborg i 1906 på samme fundament - og til dels med samme ydermure - som de to foregående slotte; det er i det hele taget beundringsværdigt, at disse dele af ydermurene fra 1736 har overlevet to store brande og nu indgår i deres tredje slot. Stilen blev nybarok, og bygningens tyngde og soliditet skulle understrege slottets betydning som rigets politiske midtpunkt.

I nutidens Christiansborg indgår stadig dele fra de tre opførelser af slottet. Bygningerne omkring Ridebanen (staldene, ridehuset og hofteatret) er fra det første Christiansborg; det samme gælder Thorvaldsens Museum, som oprindelig var vogngård, men som nu fremstår meget anderledes. Fra det andet Christiansborg er Slotskirken den eneste hele bygning der er tilbage. Der er dog en del detaljer og dele, som er blevet genbrugt forskellige steder (f.eks. indgangspartiet til Højesteret, som oprindelig sad som Christiansborgs indgang fra slotsgården).


Folketinget
er navnet på Danmarks parlament.


Fra 1849 til 1953 var Folketinget et af to kamre i tokammerparlamentet Rigsdagen; det andet kammer var Landstinget. Forskellen på de to var repræsentationen af vælgere. Begge kamre havde lige stor magt. Mens Folketinget repræsenterede uafhængige landmænd, veluddannede borgere og købmænd, repræsenterede Landstinget det gamle aristokrati.

I 1953 ændredes en del af systemet ved folkeafstemning. Blandt ændringerne var en sammenlægning af partierne i ét kammer, ét parlament, Folketinget. Med udgangspunkt i Grundloven har Folketinget lovgivende magt sammen med kongen. Kongens (eller i øjeblikket dronningens) rolle er dog i praksis begrænset til at underskrive de love, som Folketinget har vedtaget. Det skal ske inden for 30 dage efter vedtagelsen.

Folketinget og Landstinget havde fra starten til huse på Christiansborg. Efter slottets brand i 1884 og indtil det nuværende Christiansborgs færdiggørelse havde de to ting til huse i den bygning i Bredgade, som oprindelig var Landkadetakademi (og som nu huser Østre Landsret).

Folketinget består af 179 medlemmer, heraf to valgt på Færøerne og to valgt på Grønland. De danske medlemmer vælges fra de i alt 14 amtskredse (en for hver af landets 13 amter samt en for Bornholms Regionskommune) og hovedstadsområdets 3 storkredse dækkende Københavns og Frederiksberg Kommuner for en periode på maksimalt fire år.

Folketingsvalgene er hemmelige. Valgmåden er forholdstalsvalg. Denne valgmåde sikrer en ligelig repræsentation af de anskuelser, der eksisterer blandt vælgerne. Ved fordelingen af mandater til valgkredsene tages hensyn til indbyggertal, vælgertal og areal.

Man har valgret til Folketinget, hvis man er dansk statsborger, bor i Danmark og er fyldt 18 år, medmindre man er umyndiggjort. For at være valgbar til Folketinget må man endvidere ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør en uværdig til at være medlem. Det er Folketinget selv, som bestemmer, om medlemmerne er valgbare.

Folketingets arbejde ledes af Folketingets præsidium, som foruden formanden, der vælges ved hver folketingssamlings begyndelse, består af indtil fire næstformænd fra de fire største partier i Folketinget. I øjeblikket er Folketingets formand Christian Mejdahl (V).

Folketingsåret starter med Folketingets åbning den første tirsdag i oktober, hvor bl.a. kongehusets medlemmer overværer statsministerens åbningstale.

Efter et valg danner et eller flere partier regering, og Folketingets udvalg og Folketingets kommissioner konstituerer sig. Alle Folketingets medlemmer samt ministre kan stille lovforslag, som efterfølgende behandles dels i Folketingssalen (hvor førstebehandling, andenbehandling og tredjebehandling finder sted), dels i udvalgene.

Folketingets møder er offentlige og sendes på tv og Internettet. Tinget kan dog vedtage at behandle en sag for lukkede døre, men det sker uhyre sjældent.

1.
Hent kort og motiver i Word dokumenter til din egen computer
til udskrivning på din egen printer
(klik på et motiv)


Små kort (A5 foldet) Store kort (A4 foldet) Stort motiv (A4)
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig2.
Hvert motiv har sine egne merchandise produkter.
Du kan købe dem hos Zazzle.com/lonvig* i San Jose, Silicon Valley.
(klik på et billede)

US Postal Frimærker
6,4 x 3,8 cm
5,3 x 3,3 cm
4,6 x 3,3 cm

Postkort
  14,2 x 10,8 cm
Dobbeltkort
 17,8 x 12,7 cm

foldet
Alle merchandise produkter
med dette motiv
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig San Jose
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig San Jose
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig San Jose
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig San Jose
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig San Jose
Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig Christiansborg Castle, The Danish Parliament, The Parliament of Denmark, Folketinget, The Prime Minister's Office, The Supreme Court, The Christiansborg Palace Chapel, Slotsholmen, Copenhagen, Denmark, Asbjorn Lonvig San Jose3.
Bestil og betal tryk på bestilling (typisk små oplag helt ned til 1 stk.)
fra online tryk producenter
(klik på et motiv)

Kategori
Medium
Størrelse Din kontrahent
Bestilling
Alle
Asbjørn Lønvigs
motiver i
Tryk i
Salt Lake City
Plakater
op til  76 x 102 cm
17 størrelser
3 overflader
Øvrige produkter*
ArtWanted.com
90 West 500 South #406
Bountiful, UT 84010

Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Salt Lake City
Tryk i
San Francisco
Bay Area
Små plakater
op til 51 x 61cm
3 størrelser
Art.com
2100 Powell Street
13th Floor
Emeryville, CA 94608

Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
San Francisco I
San Francisco II
San Francisco III
Tryk i Seattle Plakater/kunsttryk
Tryk på papir
Tryk på lærred

op til 112 x 152 cm
6 størrelser

ImageKind.com
76 S. Washington Street
Suite M101
Seattle, WA 98104

Tryk på papir
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Tryk på lærred
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Indramning
OBS: Forsendelsesomkostninger.

Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Seattle
Tryk i
San Jose
Silicon Valley
papir
lærred

op til 132 x 198 cm
5 størrelser
4 overflader
2 lærred
Zazzle.com, Inc.
1185 Campbell Ave.
San Jose, CA 95126
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
Christiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn LønvigChristiansborg Slot, Danmarks Folketing, Statsministeriet, Højesteret, Dronningens Repræsentationslokaler, Christiansborgs Slotskirke, Slotsholmen, København, C.F. Hansen, Asbjørn Lønvig
San Jose
 


3.
Malerier, serigrafier og øvrig anvendelse

Kategori
Medium Størrelse Din kontrahent Send e-mail
Maleri
Akryl på lærred
201 x 139 cm Asbjørn Lønvig Spørg
Serigrafi Nummereret
Signeret
Begrænset oplag
201 x 139 cm
Andet
Asbjørn Lønvig Spørg
Anden anvendelse Op til dig
Op til dig
Asbjørn Lønvig
SpørgDu kan hente flere brochurer på Kunst Portal til Folketinget ved at klikke påVenlig hilsen
 
Asbjørn Lønvig, kunstner, designer etc.
Fejringhusvej 43
8722 Hedensted
Danmark
Tel. +45 7589 0477

 

 
COPYRIGHT ASBJORN LONVIG
Copyrights and Business Concept

Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal
Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal
Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal
Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal
Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal
Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal
Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal
Folketinget - Christiansborg Slot - Asbjørn Lønvigs kunst portal