אם תרצו לקבל ספר ילדים זה מוכן להדפסה ב"וורד" תקישו כאן

הדיונון אוקטו-פוס וסרטן-הים.

  כתוב ומאויר על ידי אסביורן לונוויג, צייר-אומן תורגם
  לעברית על ידי יוחנן דביר, ישראל
www.sefer-li.net

  

לדיונון הרבה רגליים
או אולי אלה זרועות?Octo-Pus, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.

 
נסה לספור אותם. נכון. שמונה
ביוונית לשמונה קוראים "אוקטו"
לכן לדיונון הזה היו צריכים לקרוא אוקטו, אבל להורים שלו קראו אוקטו-פוס
ולכן גם אנחנו  נקרא לו אוקטו-פוס.
כשאוקטו-פוס מפחד ממישהו או משהו הוא יודע יפה להסתיר את עצמו. הוא פשוט משנה את צבעו כל שנעשה דומה לסביבה שלו.
הוא יכול להיעשות אדום.
הוא יכול להיעשות צהוב
הוא יכול להיעשות ירוק
הוא יכול להיעשות גם כחול
 

Red Octo-Pus, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.  Yellow Octo-Pus, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.
Green Octo-Pus, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.  Blue Octo-Pus, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.
 
ואם אוקטו-פוס כחול מסתתר במקום כחול, קשה
 מאוד למצוא אותו


Blue Octo-Pus hides in a place that is blue, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.
 
תוכלו למצוא את אוקטו-פוס?
ואם אוקטו-פוס מפחד שחיה כלשהי תאכל אותו הוא
מתרגז. וכשהוא מתרגז הוא שופך דיו. לכן קוראים לו

בעברית דיונון.


Octo-Pus sprays ink,  octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.
 
וכשאוקטו-פוס שופך דיו רק אתם ואוקטו-פוס יכולים
לדעת איפה הוא.
 
OOO
 
לואוקטו-פוס יש ידיד במעמקי הים. הוא נקרא סרטן
 הים. יש לו יותר רגליים מאשר לואוקטו-פוס


Crab-Mac-Claw, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.


כמה רגליים יש לסרטן הים? נכון עשר. זה לכן שצריך
 גם לספור את הצבתות שלו, למרות שהן נראות כמו
זרועות.
סרטן הים משתמש בצבתות כשהוא אוכל וכשהוא
נלחם. הוא מאוד מסוכן לאויבים שלו. ברגליים הוא
משתמש כמובן להליכה, אבל הוא לא יכול ללכת
קדימה, אלא רק הצדה או אחורה.
הנה אחים ואחיות של סרטן הים. הם מאוד דומים זה
לזה.

Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's brothers, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.              
Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.Crab-Mac-Claw's sisters, Crab, prior named No-Crab, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.
  
יש לו כל כך הרבה שאינו יכול לספור אותם. אולי יותר
ממאה. אבל הם בגדלים שונים. הגדולים הם האחים
שלו. הקטנים הן האחיות. סרטן זכר הוא גדול וסרטן
נקבה היא קטנה.
 
OOO
 
יום אחד משפחת סרטני ים ישבה במעמקי הים
 כשלידם הופיע דג גדול. דג שאוכל סרטני ים. הדג היה
כחול ומאוד, מאוד מכוער.

סרטני ים נבהלו. הם ידעו שהדג הגדול, הכחול
והמכוער יאכל אותם. הדג חייך לקראת הארוחה שלו.
הוא פתח את לועו ו...

אבל...
אוקטו-פוס ראה שהידידים שלו בסכנה. הוא קפץ
ביניהם וכשהדג הכחול התכונן לאכול אותם, אוקטו-
פוס שפך ענן גדול של דיו, ישר לעיניו. הדג הכחול
השתעל ולא יכול היה לראות כלום. הוא לא ראה לאן
נעלמו סרטני הים. הוא הסתובב וברח. הוא היה מרוגז
כמו שרק דג כחול, גדול ומכוער יכול להיות.


Can you see who are in the cloud of ink? Octo-Pus, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.
 
ראו מי שם בענן הדיו. שם בין ידידיו הסרטנים. זה
 אוקטו-פוס.
האף שלו אדום והוא מחייך.
כולם היו שמחים. אוקטו-פוס הציל את סרטן הים ידידו
וכל יתר ידידיו.

וגם ההורים שלו, אוקטו-פוס - אבא, אוקטו-פוס
 אמא היו גאים. הנה הם. אתם רואים שאמא גדולה פי
עשר מאבא. ככה זה אצל דיונונים.


Octo-Pus' Father, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.  Octo-Pus' Mother, octopus, cuttlefish, from Online Children's book The cuttlefish Octo-Pus and the crab Crab-Mac-Claw. Main character in tje LUCCA project. By Asbjorn Lonvig, Danish designer and fairy tale writer.

 

  
COPYRIGHT
ASBJORN LONVIG