If you would like this Children's Book ready to print in a Word document - click here.  


یک روز در باغ وحش با سم و لوکا


Written and illustrated by Asbjorn Lonvig
Translated from English into Persian
by Mehrdad Saeedi Berlin, Germany


 

لوکا دختری 3 ساله و سم پسری 6 ساله است.
لوکا روزها به کودکستانی به نام "وروجکهای ناقلا" می رود،
و سم هم به پیش دبستانی محله ی میدلفیلد.
سم و لوکا همسایه اند.
آنها در خیابان میدلفیلد زندگی می کنند.
لوکا در خانه ی شماره ی 584 و سم در خانه ی 566.
بعضی وقتها لوکا سم را 66 صدا می زند،
سم هم لبخندی می زند و لوکا را 84 صدا می کند.

 

 
این هم از هر دوشان: لوکا و سم،
حاضر و آماده برای رفتن به باغ وحش.
خورشید در حال درخشیدن است. لوکا زیباترین لباس تابستانه اش را که رنگی قرمز دارد، پوشیده و
سم هم جلیقه ی سفید بی آستینش را با شلوارک راه راه قرمز و سفید به تن کرده است.
به نظر لوکا، سم پسر خوشگل و جذابی است.
به نظر سم هم، لوکا دختری شیرین و دوست داشتنی است.
 

 


پدر سم معلم است و در دبستان میدلفیلد کار می کند.
او یک روز مرخصی گرفته تا بتواند سم و لوکا را در باغ وحش همراهی کند.
نام کامل پدر سم ساموئل س. ساموئلسون است، اما در مدرسه همه به او ساموئل دانا می گویند.
آخر او بسیار تیزهوش است و خیلی چیزها می داند.
اگر سؤالی داشتی، سریعاً از او بپرس.
***
پدر سم سبدی پر از ساندویچ و آب میوه آورده است.
البته او در سبد کتاب هم دارد.
یعنی در واقع او در آن دو عدد کتاب گذاشته بود.
یک کتاب درباره ی حیوانات
و یک کتاب از نویسنده ی مشهور آمریکایی ارنست همینگوی با عنوان
"زنگها برای که به صدا در می آیند؟".
 

 

  هنگام ورود به باغ وحش چشم آنها به یک فلامینگو خورد.
فلامینگو برای استراحت فقط روی یک پا می ایستد.
سم پرسید: "فلامینگو چند تخم در لانه اش می گذارد؟"
پدرش جواب داد: "یک تخم."
"گاهی هم دو تخم.
فلامیتگو از هر سیصد بار یک بار دو تخم در لانه اش می گذارد."
پدر سم مثل همیشه کاملاً دقیق و حساب شده جواب داد.
سم پرسید: "چرا فلامینگو اینقدر عصبانی به نظر می رسد؟"
پدر سم پاسخ داد:
"فلامینگو عصبانی نیست، بلکه آن شکل طبیعی منقارش است که او را عصبانی نشان می دهد.
فلامینگو از طریق صافی کردن آب با قسمت بالائی منقارش که در عمق آب جا می گیرد، خود را تغذیه می کند."
سم درست حرفهای پدرش را نفهمید،
اما از اینکه فلامینگو عصبانی نبود، خیالش راحت شد.
 
 
 
 
لوکا با اشاره ی دست به طوطی ها با صدای بلند گفت:
"عجب صف طوطی های قشنگی!"
ساموئل دانا گفت: "بله."
"طوطی ها در جاهای خیلی رنگارنگ زندگی می کنند."
به این خاطر خودشان هم چنین رنگ وارنگ هستند.
 

 

فهمیدن اینکه فلامینگو و طوطی پرنده هستند، ساده است.
ولی پنگوئن که نمی تواند پرواز کند!
بیشتر پنگوئن ها در قطب جنوب زندگی می کنند و تعدادی هم در استرالیا و آمریکای جنوبی.
پدر لوکا پنگوئن های خیلی کوچکی را در جنوب استرالیا دیده، در جزیره ای به نام جزیره ی فیلیپ.
پدر سم گفت:
"من راجع به اینکه آیا پنگوئن ها در آفریقای جنوبی هم زندگی می کنند، چیزی نمی دانم. بگذار به کتابم رجوع کنم."
 

 
 


پدر سم، ساموئل س. ساموئلسون یا ساموئل دانا، لوکا و سم از دیدن باغ وحش واقعاً راضی و خوشحال بودند.


 

بعد اسب زندانی را پیدا کردند.
این اسم یعنی اسب زندانی ایده ی عموی لوکا بوده است.
البته که این یک گورخر است. 
او قدکوتاه تر از آن است که بتواند از پشت حصار به بیرون نگاه کند،
به این خاطر روی دو پایش می ایستد.


 

زرافه هایی که می بینی، چارلی درازه و چارلی نه چندان درازه نام دارند.
چارلی درازه آبی است با نقطه های زرد.
چارلی نه چندان درازه زرد است با نقطه های آبی.
 
 
 

برنارد یک میمون است.
او عاشق بالا رفتن از درخت ها است و موز خوردن.
او همیشه کلاه نقابدار آبی اش با دکمه ی زردش را بر سر دارد.
 
 
 
 

.با این نشان می توانی همیشه برنارد را از بقیه ی میمون ها تشخیص بدهی 
 


.در خانه ای نرده دار شیر ها زندگی می کنند
 
 
و ببر ها.
آقای شیر یال خیلی بزرگ و پهنی دارد.
ببرها راه راه اند.
 دو ببر مختلف روی پوستشان خط های شبیه به هم ندارند.
لوکا گفت: "من دیگر خسته شده ام."
و بعد همگی به خانه هایشان در میدلفیلد رفتند.
لوکا با خودش فکر میکرد که چقدر با داشتن دوستانی مثل سم و پدرش احساس خوشبختی می کند.
وقتی که لوکا به خانه رسید،
برای پدر و مادرش شروع کرد به
 تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
 و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
و تعریف کردن و تعریف کردن و تعریف کردن
وتعریف کردن

از این روز عالی و فراموش نشدنی.


 


You can - now already - buy Sam's Father merchandise products online in Palo Alto, USA
see the panel belo
w:


create & buy custom products at Zazzle

 
You can - now already - buy Bernhard merchandise products online in Palo Alto, USA
see the panel below


make custom gifts at Zazzle


  
COPYRIGHT
ASBJORN LONVIG